Мова:

Єдність

 
Патентна фірма «Єдність»
Реєстрація торгових марок, патентів, авторського права, захист прав інтелектуальної власності з 1993 року
проспект Червонозоряний 115, оф. 201-202, м. Київ, 03118, Україна
Контактні телефони: 8(044)259-83-05, 8(044)259-93-07, 8(067)209-78-89, 8(067)447-00-26
 

Статті, події, новини

Ціна патентування в Україні комп'ютерної програми 10.09.2019

ЦІНА ПАТЕНТУВАННЯ В УКРАЇНІ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ 10.09.2019 Ціна реєстрації (патентування) комп'ютерної програми. Вартість державних зборів та послуг для резидентів України зазначена в гривнях. У «звичайних, нескладних» випадках патентування (реєстрації) комп'ютерної програми ціна складає: - для...

ЗМІНИ 2019 ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВИХ МАРОК УКРАЇНИ

Нова мінімальна ціна оформлення та реєстрації торгової марки України – 7200 грн. brand@unite.ua +380674470026   1. Реєстрація торгової марки в Україні 2019. В червні-липні місяці 2019 року вступила в силу і почала діяти нова Постанова Кабінету...

Реєстрація торгівельної марки, назви

Процедура реєстрації торговельних марок в Україні в 2019 році поки не змінилася. Хоча на цей час в Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» попередньо вже...

Оформити авторське право на пісню онлайн

1. Online реєстрація авторського права https://www.copyright-ua.com/ Патентна фірма «Єдність» пропонує авторам пісень (поетам і композиторам) здійснити державну реєстрацію юридичних прав на власні пісні. Ви можете за допомогою пропонованого online сервісу: 1. замовити оформлення...

Міжнародна реєстрація торгової марки

Міжнародна реєстрація торгової марки

Дія правової охорони товарного знака (торгової марки) обмежена територією тієї країни, в якій зареєстрований товарний знак (торгова марка). Тобто, як що торгова марка зареєстрована на території України, то, відповідно, ця торгова марка має правову охорону виключно на території України. Таким чином дана торгова марка (зареєстрована на тер. України) не має правової охорони не території інших держав, до моменту поки Ви (або інша особа) не почне здійснювати реєстрацію торгової марки на території інших держав.

Міжнародне законодавство і національні законодавства більшості країн надають право і дозволяють здійснювати реєстрацію торгових марок на ім'я нерезидентів цих країн, тобто на ім'я фізичних та юридичних осіб - резидентів інших країн. Юридичні та фізичні особи - резиденти України мають право на своє ім'я реєструвати торгові марки на території інших держав відповідно до чинного законодавства інших держав.

Міжнародна реєстрація знаку для товарів і послуг (торговельної марки) може бути здійснена Вами в одній, або відразу в декількох країнах за кордоном.

Вартість міжнародної реєстрації торговельних марок (посилання на розділ прайс)

Існують два варіанти реєстрації товарних знаків (торгових марок) в інших державах

 • шляхом безпосереднього звернення до Патентних відомств кожної окремої держави (національна реєстрація торгової марки);

 • шляхом використання процедури Мадридської Угоди і Мадридського протоколу через Всесвітню Організацію Інтелектуальної Власності (WIPO, Женева) (міжнародна реєстрація торгової марки).

У першому випадку (національна реєстрація торгової марки) необхідно дотримуватися вимог і термінів, встановлених національним законодавством кожної країни, і для подачі заявки на реєстрацію торгової марки, звертатися до патентного повіреного цієї країни, на мові даної країни. Терміни реєстрації торговельних марок різні в різних країнах (наприклад, на відміну від України, де цей термін складає близько місяців 12-18, в Німеччині чи в Білорусії такий термін реєстрації торгової марки на цілий рік більше). Суттєвим є також те, що для подачі кожної національної заявки на реєстрацію торгової марки необхідно:

- Оформлення заявки на національній мові і відповідно до національного законодавства тієї країни, в якій здійснюється реєстрація торгової марки;

- Для здійснення національної процедури реєстрації торгової марки в обов'язковому порядку необхідно звертатися до зареєстрованого патентного повіреного тієї країни, в якій здійснюється реєстрація торгової марки;

- Усі збори і мита, як правило оплачуються у валюті тієї країни або в іншій валюті відповідно до чинного законодавства цієї країни;

- Вся поштова переписка і діловодство за заявкою на реєстрацію торгової марки здійснюється на мові тієї держави, в який реєструється торгова марка.

Прикладом розрахунку бюджету з реєстрації торгової марки в іншій державі для особи - резидента України може бути варіант реєстрації торговельної марки для групи товарів  «безалкогольні напої» в Російській Федерації. За національною процедурою реєстрації торгової марки в Росії, сума витрат, пов’язаних з реєстрацією торгової марки може складати: 2000руб. (державне мито РФ за подачу заявки і формальну експертизу) 8500 руб. (державне мито РФ за кваліфікаційну експертизу) 12 000 руб. (державне мито за реєстрацію товарного знака та за видачу свідоцтва РФ на знак) 500 $ (послуги патентного повіреного РФ)

Сума разом, близько 1250 $.

Це будуть мінімальні витрати на реєстрацію торгової марки в одній країні - Росія.

Припускаємо, що необхідно зареєструвати торговельну марку в трьох країнах. Таким чином, приблизний бюджет реєстрації торгової марки в трьох країнах по національним процедурам може складати мінімально $ 3000 - $ 4000. При цьому, всі платежі необхідно здійснювати на територію кожної з трьох країн. Переговори треба вести з представником кожної з трьох країн. Листування також необхідно здійснювати з кожним окремим патентним повіреним кожної з трьох країн.

З метою мінімізації фінансових і часових витрат, а так само з метою оптимізації та спрощення процедури отримання правової охорони для однієї торгової марки на території декількох держав, міжнародним співтовариством була розроблена і впроваджена міжнародна процедура реєстрації торговельної марки, яку регламентує і регулює Мадридська угода та Протокол до мадридському угоди.

 

Це другий варіант міжнародної реєстрації торговельної марки за Мадридською процедурою, який дозволяє отримати міжнародну реєстрацію торгової марки одночасно в кількох країнах - учасницях Мадридської угоди та/або Протоколу до нього (посилання)

Переваги міжнародної реєстрації товарних знаків за Мадридською процедурою

 • спрощується процедура подачі заявки на реєстрацію товарного знака (торгової марки) - заявник подає лише одну заявку в Міжнародне бюро інтелектуальної власності (WIPO) через своє національне патентне відомство, вказуючи при цьому країни, в яких він бажає одержати правову охорону (реєстрацію) для свого товарного знака (торгової марки );

 • вартість міжнародної реєстрації торговельної марки істотно зменшується в порівнянні з вартістю реєстрацій в кожній країні окремо;

виключається необхідність у дотриманні правил оформлення документів заявки відповідно до національного законодавства кожної з країн, в яких реєструється торговельна марка;

міжнародна заявка на реєстрацію торгової марки оформлюється на одній з встановлених мов (англійська, французька, іспанська), і немає необхідності оформляти заявку на реєстрацію торгової марки на кожній з мов країн, в яких реєструється торговельна марка;

все листування по заявці здійснюється через міжнародне бюро (WIPO) на одній з установлених мов, і при цьому всі документи щодо міжнародної заявки на реєстрацію торгової марки публікуються на офіційному сайті ВОІВ (WIPO);

- за подання міжнародної заявки на реєстрацію торгової марки в декількох країнах, заявник знаку сплачує з території своєї країни один раз національне мите (в Україні це 600 грн.) та один раз міжнародне мито у швейцарських франках на рахунок ВОІВ (WIPO); здійснювати будь-які додаткові платежі в інші країни не потрібно;

- на підставі міжнародної заявки на реєстрацію торгової марки заявник має право здійснити процедуру територіального поширення цієї торгової марки в країни, в яких ще немає реєстрації торгової марки; при цьому сплачується окремі національне та міжнародне мито;

- реєстрація знаків (торгових марок) в Міжнародному бюро проводиться строком на 20 років (за Мадридською угодою) строком на 10 років (за Протоколом до Мадридської угоди) з можливістю продовження шляхом сплати необхідних зборів.

Для порівняння вартості національних процедур реєстрації та міжнародної процедури реєстрації торгової марки, наприклад - реєстрація торгової марки для однієї групи товарів в трьох країнах,, можливий наступний бюджет з міжнародної реєстрації торговельної марки:

 

653 швейцарських франка - базовий збір за міжнародну реєстрацію тм

100 швейцарських франка - збір за кожну країну, тобто всього 300 шв. фр.

600 грн. - Державний збір в Укрпатент

$ 150 - послуги патентного повіреного України за кожну країну, тобто всього $ 450

Таким чином, загальний бюджет з реєстрації торгової марки в трьох країнах згідно з Мадридською системою може складати: 953 шв. фр. + 600 грн. + 450 $ = 1470 $.

Висновок: У порівнянні з національними процедурами реєстрації торгової марки вартість міжнародної реєстрації торговельної марки на території трьох країн майже в 2 -2,5 разів менше.

Додаткові переваги Мадридської процедури реєстрації знаків для товарів і послуг (товарних знаків, торгових марок):

 • можливість реєстрації товарного знака (торгової марки) одночасно в декількох країнах, в т.ч. в Євросоюзі;

 • відсутність необхідності подавати декілька заявок на один і той же товарний знак у декілька вибраних країн, оскільки за умовами процедури міжнародної реєстрації знаків оформляється одна заявка, з зазначенням країн, в яких запитується правова охорона торгової марки;

 • заявка на міжнародну реєстрацію торговельної марки подається на одній з офіційних мов - французька, англійська або іспанська, тобто - немає необхідності переводити заявку на реєстрацію торгової марки мовою кожної із країн;

 • заявка подається через Патентне відомство України, тобто відпадає необхідність в послугах іноземних патентних повірених;

 • вартість міжнародної реєстрації знака значно зменшується за рахунок виключення з видатків гонорарів іноземних патентних повірених;

 • за міжнародну заявку сплачується одне мито за подачу заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки і не оплачується мито за видачу охоронного документа (що відбувається під час національних процедур реєстрації); термін експертизи заявки на міжнародну реєстрацію товарного знака обмежений 12 місяцями в кожній з країн, в яких реєструється знак і 6-8 місяців на попередню експертизу заявки в міжнародному відомстві;

 • немає необхідності окремо вивчати патентне законодавство кожної із країн щодо реєстрації товарних знаків, торгових марок, знаків для послуг;

 • можливість територіального розширення міжнародної реєстрації торговельної марки в країни Мадридської угоди та протоколу, в яких торгова марка ще не зареєстрована;

 • можливість «націоналізації» міжнародної реєстрації торговельної марки в кожній з країн реєстрації, тобто можливість отримання національного свідоцтва про реєстрацію торгової марки;

 • можливість реєструвати торгову марку (в одній заявці) для великої кількості класів товарів і послуг, що законодавчо виключено в деяких країнах - наприклад в Китаї, Кіпрі, де за національною процедурою можлива реєстрація торгової марки тільки для одного класу товарів та/або послуг, тобто в таких країнах для отримання реєстрації торговельної марки для різних груп товарів і послуг необхідно реєструвати торгову марку для кожної групи товарів та/або окремої заявкою.

Але звертаємо Вашу увагу на те, що міжнародна заявка на реєстрацію товарного знака (торгової марки) може бути подана лише тільки після того, як національне відомство країни зареєструє відповідну національну заявку на реєстрацію торгової марки на тер. України. Тобто спочатку необхідно направити національну заявку на реєстрацію торгової марки в Україну або отримати охоронне свідоцтво України на знак для товарів і послуг (торгову марку).

Після здійснення міжнародної реєстрації Вашої торговельної марки, у разі необхідності збільшення кількості країн, в яких запитується правова охорона знака (торгової марки), наприклад, у разі експорту в ці країни товарів, заявник може зробити заяву про «територіальне розширення реєстрації торгової марки». Така заява, зроблена через національне Патентне відомство стосовно міжнародної реєстрації торговельної марки, публікується в журналі «Les Marques Internationales» та на сайті ВОІВ. Діє територіальне розширення з дати запису про нього в Міжнародному реєстрі ВОІВ, а припиняє дію по закінченню терміну дії міжнародної реєстрації торговельної марки. Відповідно за «територіальне розширення» прав на Вашу торгову марку необхідно доплачувати міжнародну мито та послуги патентного повіреного.

Датою міжнародної реєстрації торговельної марки вважається дата подачі заявки на міжнародну реєстрацію, якщо пройшло 6 місяців від дати подачі національної заявки. Якщо термін 6 місяців від дати подання первинної національної заявки на реєстрацію торгової марки ще не закінчився, то датою подачі міжнародної заявки вважається дата подачі національної заявки. Однак якщо заявка надходить у Міжнародне бюро пізніше, ніж через 2 місяці від дати подачі в національне відомство, то в цьому випадку датою міжнародної реєстрації торговельної марки буде дата надходження заявки в Міжнародне бюро.

Порядок міжнародної реєстрації знака за процедурою Мадридської угоди:

1) Відповідно до статті 1 (2) Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколу до цієї угоди, а також правила 9 Інструкції до Мадридської угоди та Протоколу, заявка на міжнародну реєстрацію знака для товарів і / або послуг подається до Міжнародного бюро ВОІВ через Державне підприємство "Український інститут промислової власності (Укрпатент)", як патентне відомство країни походження.

2). Заявка на міжнародну реєстрацію знака для товарів і послуг відповідно до Мадридської угоди може бути подана громадянином або юридичною особою Україні, на ім'я якого (якої) зареєстровано знак у державному реєстрі Україні. Така реєстрація називається базовою реєстрацією торгової марки. Заявка на міжнародну реєстрацію знака для товарів і послуг (торговельної маркою) згідно з Протоколом може бути подана громадянином або юридичною особою Україні, на ім'я якого (якої) подано заявку в порядку, встановленому Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" і "Правилами складання, подання та розгляду заявок на видачу свідоцтв України на знаки для товарів і послуг". Укрпатент за клопотанням заявника надає на його адресу відповідні бланки, необхідні для подачі заявки на міжнародну реєстрацію знака згідно з Мадридською угодою або Протоколу. Укрпатент приймає заявки на міжнародну реєстрацію знака (торгової марки), оформлені на одному з установлених мов (англійська, французька, німецька). До заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки додається документ про сплату відповідної міжнародної мита, сплаченої в швейцарських франках, як передбачено правилом 34 Інструкції до Мадридської угоди і Протоколу і так само додається документ про оплату національного збору в розмірі 600 грн. У разі дотримання заявником вказаних вимог, Укрпатент з дотриманням строків, встановлених у пункті 3 (4) 3 статті Мадридської угоди та Протоколу, направляє певним чином оформлену заявку (в Міжнародне бюро Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності (WIPO), про що заявнику надсилається повідомлення із зазначенням дати відправлення заявки в Міжнародне бюро ВОІВ (WIPO). Листування щодо міжнародної реєстрації знаків Міжнародне бюро ВОІВ веде із заявником торгової марки та Укрпатентом.

3). Після отримання заявки Міжнародне бюро (WIPO) проводить формальну експертизу правильності оформлення заявки на міжнародну реєстрацію товарного знаку і відповідності переліку товарів і послуг Міжнародної класифікації; реєструє товарний знак (торгову марку) і направляє заявнику торгової марки сертифікат, в якому містяться відомості , внесені в Міжнародний реєстр при реєстрації заявки на торговельну марку.

4). Після проведення формальної експертизи заявки Міжнародне бюро (WIPO) передає заявку в національні відомства країн, в яких запрошується реєстрація торгової марки.

5). Національні відомства країн проводять експертизу заявки на реєстрацію торгової марки відповідно до чинного національного законодавства кожної із країн в галузі охорони торговельних марок та знаків для послуг.

6). Після проведення експертизи стосовно торгової марки, національне відомство кожної країни повідомляє Міжнародному бюро (WIPO) рішення про можливість надання правової охорони торговельної марки на її території або попередню відмову в реєстрації торгової марки на підставі діючого законодавства цієї країни; на попередню відмову в реєстрації заявник торгової марки має право надати аргументовану відповідь на користь реєстрації торгової марки.

7). Міжнародне бюро (WIPO) направляє власнику знака повідомлення про внесені в Міжнародний реєстр записи про попередні і остаточні відмови в наданні охорони, завершальних рішеннях, наступних за відмовою, і повідомлення про внесені в Міжнародний реєстр записи про визнання реєстрації недійсною, а також копію внесених у Міжнародний реєстр записів про зміни.

Мита за міжнародну реєстрацію торгової марки (товарного знака, знака обслуговування) за Мадридською угодою і Протоколу за 10 років дії реєстрації тм:

 

Заявка на міжнародну реєстрацію супроводжується сплатою наступних мит, які сплачуються безпосередньо в Міжнародне бюро ВОІВ (WIPO).

Всі платежі здійснюються в швейцарських франках (CHF).

Базове мито:
Для товарного знака в чорно-білому виконанні: 653CHF
Для товарного знака в кольоровому виконанні: 903CHF

Додаткове мито:
За кожен клас товарів і / або послуг понад три: 100CHF
За кожну країну, в якій проситься реєстрація: 100 CHF

Крім вищезгаданих мит існують індивідуальні мита, які встановили деякі країни-учасниці, наприклад:

Нідерланди - індивідуальне мито складає 248 CHF
Австралія - індивідуальне мито складає 281 CHF

Євросоюз - індивідуальне мито складає 2229 CHF
Великобританія - індивідуальне мито складає 295CHF
США - індивідуальне мито складає 337 CHF
Узбекистан - індивідуальне мито складає 1254 CHF

Таким чином, для визначення повного та ретельного бюджету, який пов'язаний з реєстрацією торгової марки чи знака обслуговування в інших країнах необхідно визначити:

 1. кольорова або не кольорова Ваша торгова марка;

 2. визначити кількість класів товарів і / або послуг для яких Ви бажаєте зареєструвати торгову марку в інших країнах;

 3. визначити країни, в яких Ви бажаєте зареєструвати Вашу торгову марку.

Вартість послуг Патентної фірми «Єдність» за процедуру реєстрації міжнародної торгової марки складає від 2500 грн.

Для ретельного розрахунку бюджету по реєстрації міжнародної торгової марки Ви можете направити он-лайн запитання фахівцям Патентної фірми «Єдність».

Направити запитання щодо розрахунку вартості

Вартість міжнародної реєстрації торговельних марок

Після отримання від Вас вищевказаної інформації, фахівці Патентної фірми «Єдність» запропонують Вам порядок дій та повний ретельний перелік витрат, які пов'язані з міжнародною реєстрацією Вашої торгової марки та / або знака обслуговування. Напрямок Вами інформації на Патентну фірму «Єдність» і отримання Вами інформації від Патентної фірми «Єдність» не зобов'язує Вас до будь-яких витрат на етапі прийняття Вами рішення щодо здійснення процедури міжнародної реєстрації знака (торгової марки). Після прийняття рішення, Вам буде спрямований проект договору про надання послуг щодо міжнародної реєстрації знака (торгової марки).

Термін міжнародної реєстрації знака для товарів і послуг складає від 6 до 12 місяців в Міжнародному бюро Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності (WIPO), про що Вам буде повідомлено, а Ваша торгова марка буде внесена до реєстру міжнародних реєстрацій і внесена в електронну базу ВОІВ (WIPO).

Протягом 6 місяців від дати подання міжнародної заявки або від дати пріоритету, інформація про Вашу торгову марку надсилається з (WIPO), в патентне відомство кожної з країн, в яких Ви бажаєте зареєструвати торгову марку. У кожній з країн в термін приблизно 12 місяців відбувається патентна експертиза щодо Вашого знака для товарів і / або послуг (Вашої торгової марки). Результати таких експертиз також направляють через (WIPO) заявнику торгової марки. Після здійснення патентних експертиз в кожній з країн, якщо відсутні підстави для відмови в реєстрації, Ваш знак вважається зареєстрованим в цих країнах.

Термін дії міжнародної реєстрації торговельної марки становить 10 років від дати подання заявки або від дати пріоритету, з можливістю продовження на наступні 10 років, за умови сплати відповідного міжнародного збору та напрямки відповідної заяви.

Особливістю міжнародної реєстрації торговельної марки є відсутність єдиного охоронного документа для такої міжнародної реєстрації. Це пов'язано з тим, що в якихось із країн реєстрації торгова марка може бути зареєстрована, а в якихось країнах така реєстрація неможлива (наприклад через більш ранньої національної або міжнародної реєстрації тотожною або схожою торгової марки на ім'я іншої особи). Відповідно, національні відомства так само не видають охоронні документи щодо міжнародних торгових марок і фактом реєстрації вважається публікація Міжнародного бюро (WIPO) в бюлетені та на офіційному веб-сайті про те, що дана торгова марка зареєстрована в відношенні певний країни (певних країн).

За необхідністю існує процедура одержання із WIPO офіційної виписки із міжнародного реєстру торгових марок щодо правого статусу певної торгової марки. Така процедура є платною, вартість складає від 80 швейцарських франків.

Якщо у Вас виникли питання щодо процедури міжнародної реєстрації торговельної марки чи знака обслуговування, Ви можете направити Ваші питання по електронній пошті  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  або  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  Також Ви можете зателефонувати за наступними номерами: (044) 259-93-07, (044) 259-83-05, 067 209 78 89, 067 44 700 26.

Фахівці Патентної фірми «Єдність» нададуть Вам необхідні консультації і дадуть відповіді на Ваші запитання. Усі консультації та інформація, яка надана на етапі попередніх переговорів, є безкоштовними (за умови, якщо вони не тривають кілька годин).

Консультації з усіх питань, що стосуються міжнародних торгових марок, знаків для товарів і послуг, логотипів, товарних знаків, знаків обслуговування:

РИБАЛКО Ігор Володимирович

(044) 259-93-07

(067) 44-700-26

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

CУХАРЕВ Станіслав Миколайович

(067) 209-78-89

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Перелік країн Мадридської угоди та / або протоколу

AG Антигуа і Барбуда (Антигуа і Барбуда)

AL Албанія (Республіка Албанія)

AM Вірменія (Республіка Вірменія)

AT Австрії (Австрійська Республіка)

AU Австралія (Австралія)

AZ Азербайджан (Азербайджанська Республіка)

BA Боснія і Герцеговина (Боснія і Герцеговина)

BG Болгарія (Республіка Болгарія)

BH Бахрейн (Держава Бахрейн)

BQ Бонайре, Санкт-Естатіус і Саба (Бонайре, Сінд-Естатіус, Сабейська царство)

BT Бутан (Королівство Бутан)

BW Ботсвана (Республіка Ботсвана)

BX Бенілюксу (Королівство Бельгія, Велике Герцогство Люксембург, Королівство Нідерланди)

BY Республіки Білорусь (Республіка Білорусь)

CH Швейцарія (Швейцарська Конфедерація)

CN Китай (Китайська Народна Республіка)

CU Куба (Республіка Куба)

CW Curacao (Кюрасао)

CY Кіпр (Республіка Кіпр)

CZ Чехія (Чеська Республіка)

DE Німеччина (Федеративна Республіка Німеччина)

DK Данія (Королівство Данія)

DZ Алжир (Алжирська Народна Демократична Республіка)

EE Естонія (Естонська Республіка)

EG Єгипет (Арабська Республіка Єгипет)

EM Європейського союзу (27 країн Європи)

ES Іспанія (Королівство Іспанія)

FI Фінляндія (Фінляндська Республіка)

FR Франція (Французька Республіка)

GB United Kingdom (Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії)

GE Грузія (Республіка Грузія)

GH Гана (Республіка Гана)

GR Греція (Грецька Республіка)

HR Хорватія (Республіка Хорватія)

HU Угорщина (Угорська Республіка)

IE Ireland (Ірландія)

IL Ізраїль (Держава Ізраїль)

IR Ісламська Республіка Іран (Ісламська Республіка) (Ісламська Республіка Іран)

IS Ісландія (Республіка Ісландія)

IT Італії (Італійська Республіка)

JP Японія (Японія)

KE Кенія (Республіка Кенія)

KG Киргизія (Киргизька Республіка)

KP Корейська Народно-Демократична Республіка Корея (Корея КНДР)

KR Республіка Корея (Республіка Корея)

KZ Казахстан (Республіка Казахстан)

LI Ліхтенштейн (Князівство Ліхтенштейн)

LR Ліберія (Республіка Ліберія)

LS Лесото (Королівство Лесото)

LT Литва (Литовська Республіка)

LV Латвія (Латвійська Республіка)

MA Марокко (Королівство Морокко)

MC Монако (Князівство Монако)

MD Республіки Молдова (Республіка Молдова)

ME Чорногорія (Чорногорія)

MG Мадагаскар (Демократична Республіка Мадагаскар)

MK Колишня Югославська Республіка Македонія (Македонія)

MN Монголії (Монголія)

MZ Мозамбік (Народна Республіка Мозамбік)

NA Намібії (Намібія)

NO Норвегія (Королівство Норвегія)

OM Оман (Султанат Оман)

PL Польща (Польська Республіка)

PT Португалія (Португальська Республіка)

RO Румунія (Республіка Румунія)

RS Сербії (Сербія)

RU Росія (Російська Федерація)

SD Судан (Республіка Судан)

SE Швеція (Королівство Швеція)

SG Сінгапур (Республіка Сінгапур)

SI Словенія (Республіка Словенія)

SK Словаччина (Словацька Республіка)

SL Сьєрра-Леоне (Республіка Сьєрра Леоне)

SM Сан-Марино (Республіка Сан-Марино)

ST Сан-Томе і Прінсіпі (Демократична республіка Сан-Томе і Прінсіпі)

SX Сінт-Маартен (Острів Святого Мартіна)

SY Сирійської Арабської Республіки (Сирійська Арабська Республіка)

SZ Свазіленд (Королівство Свазіленд)

TJ Таджикистан (Республіка Таджикистан)

ТМ Туркменістану (Туркменістан)

TR Туреччина (Турецька Республіка)

UA України (України)

US США Сполучені Штати Америки (Сполучені Штати Америки)

UZ Узбекистан (Республіка Узбекистан)

VN В'єтнам (Народна Республіка В'єтнам)

ZM Замбія (Республіка Замбія)