Мова:

Єдність

 
Патентна фірма «Єдність»
Реєстрація торгових марок, патентів, авторського права, захист прав інтелектуальної власності з 1993 року
проспект Червонозоряний 115, оф. 201-202, м. Київ, 03118, Україна
Контактні телефони: 8(044)259-83-05, 8(044)259-93-07, 8(067)209-78-89, 8(067)447-00-26
 
Главная / Наші послуги / Реєстрація торгових марок, товарних знаків, знаків для послуг, логотипів, брендів / Україна / Реєстрація торгової марки (товарного знака), додаткова інформація

Статті, події, новини

Ціна патентування в Україні комп'ютерної програми 10.09.2019

ЦІНА ПАТЕНТУВАННЯ В УКРАЇНІ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ 10.09.2019 Ціна реєстрації (патентування) комп'ютерної програми. Вартість державних зборів та послуг для резидентів України зазначена в гривнях. У «звичайних, нескладних» випадках патентування (реєстрації) комп'ютерної програми ціна складає: - для...

ЗМІНИ 2019 ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВИХ МАРОК УКРАЇНИ

Нова мінімальна ціна оформлення та реєстрації торгової марки України – 7200 грн. brand@unite.ua +380674470026   1. Реєстрація торгової марки в Україні 2019. В червні-липні місяці 2019 року вступила в силу і почала діяти нова Постанова Кабінету...

Реєстрація торгівельної марки, назви

Процедура реєстрації торговельних марок в Україні в 2019 році поки не змінилася. Хоча на цей час в Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» попередньо вже...

Оформити авторське право на пісню онлайн

1. Online реєстрація авторського права https://www.copyright-ua.com/ Патентна фірма «Єдність» пропонує авторам пісень (поетам і композиторам) здійснити державну реєстрацію юридичних прав на власні пісні. Ви можете за допомогою пропонованого online сервісу: 1. замовити оформлення...

Додаткова інформація про реєстрацію торгових марок

Переваги використання зареєстрованого товарного знака
(Торгової марки, бренду, логотипу, знака для послуг)

Державна реєстрація торгової марки (товарного знаку) надає Вам право виключної власності на Вашу торгову марку (товарний знак), тобто після державної реєстрації торгової макри Ви стаєте її власником, а торгова марка - Вашою власністю.
Торгова марка (товарний знак) може бути самостійним товаром і стає таким з моменту його державної реєстрації.
Рекламування товарного знака (торгової марки) або знака обслуговування набагато дешевше і ефективніше, ніж реклама власне всього асортименту товарів (продукції) або послуг.
Зареєстрована торговельна марка та наявність чинного Свідоцтва України на знак для товарів і послуг надає можливість повного продажу або часткового продажу - передачі прав на зареєстровану торгову марку (товарний знак)
Державна реєстрація торгової марки надає можливість збільшення нематеріальних активів підприємства, за рахунок здійснення оцінки торгової марки (виявлення її ринкової вартості), і як наслідок залучення кредитів та інвестицій.
Внесення права власності фізичної особи (фізичних осіб) на зареєстрований товарний знак (торгову марку) або права на його використання, як свій внесок в статутний фонд підприємства, що створюється або вже працює, тобто використання зазначених прав на торгову марку як інвестиції.
Продаж прав на торговельну марку більш пізнім заявникам на тотожні і схожі позначення.

Надання ліцензій на використання Вашої торгової марки зацікавленим особам.

Відповідно до чинного законодавства України, державна реєстрація товарного знака (торгової марки) надає Вам:

Право на використання Вашої торгової марки.

Виключне право дозволяти використання Вашої торгової марки іншим особам.

Виключне право перешкоджати неправомірному використанню Вашої торгової марки, в тому числі забороняти іншим особам використовувати Вашу зареєстровану торгову марку (товарний знак), без Вашого дозволу, за винятком випадків, коли використання торгової марки (товарного знака) не визнається порушенням прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг відповідно до закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
Право порушувати судові справи проти несанкціонованого використання Вашої зареєстрованої торгової марки (товарного знака) і вимагати від порушника відшкодування заподіяних збитків.

Право передавати майнові права на торговельну марку іншим особам (Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: "Власник свідоцтва може передавати на підставі договору право власності на знак, будь-якій особі, яка стає правонаступником власника").

Чинне Свідоцтво на знак для товарів і послуг (або міжнародна реєстрація торгової марки з поширенням на тер. України) надає його власнику право ставити поряд з товарним знаком попереджувальне маркування про його реєстрацію в Україні.

Коментар.

«Попереджувальна маркування» - це проставлення поруч з товарним знаком (торговою маркою) символу (R), який вказує, що знак (торгова марка) зареєстрований на території Україна. Так само попереджувальним маркуванням є позначення (tm), яке вказує на те, що заявка на реєстрацію даної торгової марки (товарного знака) знаходиться на розгляді в державній патентної експертизи Україні. Як показує практика, використання вищеописаних символів свідчить про додаткові властивості товару, зокрема, підтвердження його особливого, фірмового статусу, притаманного товарам високої якості. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».": «Власник свідоцтва має право: надати будь-якій особі дозвіл-ліцензію на використання знака або на підставі ліцензійного договору; проставляти поруч зі знаком попереджувальне маркування, яке вказує на те, що даний знак офіційно зареєстрований в Україні".

Чинне Свідоцтво на знак для товарів і послуг (або міжнародна реєстрація торгової марки з поширенням на тер. України) надає його власнику право вимагати усунення з товару (його упаковки) незаконно використаної торговельної марки (товарного знака) або позначення, схожого з даним знаком настільки, що їх можна переплутати у відношенні однорідних товарів і послуг.

До відома.

Якщо діяльність власника свідоцтва на знак для товарів і послуг пов'язана не з виробництвом товарів чи послуг, а з веденням посередницької діяльності, то він має право проставляти свій зареєстрований товарний знак (торгову марку) поруч або замість товарного знака (торгової марки) виробника або особи, яка надає послуги при наявності домовленості між ними (Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).
Зареєстрована торговельна марка (товарний знак) виконує наступні функції:

  • торгова марка фіксує у свідомості споживачів відмінні риси вироблених Вашим підприємством товарів або послуг;
  • торгова марка надає ім'я та візуальний (зоровий) образ Вашим товарам або послугам;
  • торгова марка дозволяє споживачам дізнаватися і запам'ятовувати продукцію або послуги саме Вашого виробництва;
  • торгова марка доносить до споживачів інформацію про товари і послуги Вашого підприємства;
  • торгова марка стимулює прагнення купити саме Ваші товари або послуги;
  • торгова марка символізує гарантію якості Ваших товарів або послуг.

Кілька вищеописаних функцій торговельної марки (товарного знаку) формують три основні функції торгової марки (товарного знака):
Відмітна (індивідуальна) функція - торгова марка (товарний знак) призначена для фіксації відмінних рис вироблених Вашим підприємством товарів або послуг. На перенасичених вітчизняному та зарубіжному ринках вироблені Вами товари або послуги, марковані Вашим знаком (торговою маркою), не загубляться і перестануть бути анонімними. Знак та/або торгова марка надають певне ім'я, візуальний і смисловий образ товарам та/або послугам, які виробляє та/або реалізує Ваше підприємство.
Гарантійна функція - торгова марка (товарний знак) призначена символізувати гарантію якості товарів або послуг, вироблених Вашим підприємством. У випадку, коли Ви досягли певної якості продукції, що випускається, значення знака (торгової марки) зростає незмірно: саме Ваш знак для товарів і послуг буде асоціюватися з якістю Вашої продукції. Для споживачів знак та/ або торгова марка служать своєрідним дороговказом, путівником у ринковому лабіринті, що привертає увагу саме до Вашого товару або послуги, і одночасно - торгова марка (товарний знак) стає гарантом обіцяної якості!
Рекламна функція. Ваша торгова марка (товарний знак) повинен дозволяти споживачу дізнаватися і запам'ятовувати продукцію або послуги саме Вашого виробництва, а так само стимулювати прагнення купувати саме Ваші товари або послуги. Торгова марка (товарний знак) - атрибут ринкової економіки і він є ефективним і, звичайно, цивілізованим засобом для просування Вашої продукції на ринок. Торгова марка (товарний знак) - загальновизнаний елемент сумлінної конкуренції і відіграє значну роль у розвитку ринкового господарювання на тлі не завжди коректної конкурентної боротьби. У ситуації, коли споживач одержує право і можливість вибору товару або послуги, а постачальник - одержує вигоду з власного виробництва та/або продажу своєї продукції, юридична охорона торгової марки (товарного знака) набуває першорядного значення. Зарубіжні та провідні вітчизняні фахівці стверджують, що з в сучасній економіці територія ринків - це плацдарм товарних знаків і торгових марок. Рекламна функція знака (торгової марки) полягає в тому, що на основі психологічного впливу на споживача забезпечується стійкий інтерес до певного товару, який маркується знаком (торговою маркою), і його виробника, який забезпечує таку популярність. Тобто торговельна марка (товарний знак) - це невід'ємний елемент реклами, за допомогою якої встановлюється зв'язок товару або послуги з їх виробником і споживачем цих товарів або послуг.
Три головні, вищеописані функції торгової марки (товарного знака) (відмітна, гарантійна, рекламна), формують найголовнішу для будь-якого підприємця функцію - економічну.
В умовах ринкової економіки, за даними статистики, до 97% реалізованих товарів і послуг маркуються відповідними знаками та/або торговими марками. 70% споживачів купують товари і послуги, марковані тільки певними знаками (торговими марками). Добре відома, активно рекламована торгова марка (товарний знак) допомагає власникові даної торгової марки зміцнити позиції на ринку, сприяє успішної комерційної реалізації товарів і послуг. Тим самим правильно і ефективно використовується знак для товарів і послуг (торгова марка) надає його власнику можливість отримати додатковий прибуток і нерідко встановлювати певну цінову політику для своїх товарів або послуг (в залежності від ринкової і економічної ситуації). Особливо це стосується "марочної" продукції (продукції, що користується попитом). Патентування або реєстрація - це "легалізація" або матеріалізація віртуального продукту (знака, торгової марки) в реальному, матеріальному світі.

Зареєстрована торговельна марка (знак для товарів та/або послуг) може мати певну вартість, виражену у фінансовому еквіваленті. Відповідно така торгова марка може і повинна бути нематеріальним активом підприємства - власника торговельної марки.    

Нематеріальний актив у вигляді права на торговельну марку, відповідно до чинного законодавства України, можливо вносити в статутний капітал замість майна, фінансів та інших матеріальних цінностей, для чого необхідна лише добра воля всіх засновників. Використання інтелектуальної власності у вигляді, наприклад - торговельної марки, в статутному капіталі дає можливість:

  • сформувати значний за своїми розмірами статутний капітал без відволікання грошових коштів та забезпечити доступ до банківських кредитів та інвестицій, використовуючи інтелектуальну власність - торгову марку як об'єкт застави на рівні з іншими видами майна. Перш за все - це стосується підприємств, які створюються за участю іноземних інвесторів. Внесення вартості інтелектуальної власності - торгових марок в статутні фонди створюваних підприємств дає можливість їх власникам претендувати на контрольні пакети акцій цих підприємств.
  • амортизувати інтелектуальну власність - право на торговельну марку в статутному капіталі і замінити її реальними коштами, включаючи амортизаційні відрахування на собівартість продукції, тобто капіталізувати інтелектуальну власність - торговельну марку.
  • фізичним особам і підприємствам - власникам інтелектуальної власності - торгових марок стати засновниками (власниками) під час організації дочірніх і самостійних фірм без відволікання грошових коштів.

Як правило, кожен інноваційний проект повинен починатися з формування пакету об'єктів інтелектуальної власності, в т.ч. пакету торгових марок, брендів. Без державного оформлення і закріплення прав на такі об'єкти, а також визначення в рамках чинного законодавства їх вартості, очікуваного комерційного результату досягти практично неможливо. Світовий досвід свідчить про те, що питома вага інтелектуальної власності може досягати 35% капіталу виробничих фірм та підприємств, в деяких галузях суспільного виробництва вона значно перевищує за своєю вартістю класичні майнові об'єкти.

Вартість знака (торгової марки) може визначаться при продажу ліцензії на його використання іншій особі і залежить від якості самого знака, наприклад, від його привабливості, але найголовніше - від його популярності на ринку товарів і послуг на конкретній території. Західні і провідні вітчизняні фірми дуже уважно відносяться до розробки власного товарного знака. Вартість розробки варіантів знака може досягати десятків тисяч доларів і більше. Тривалість використання знака також впливає на його вартість. Дорогим знак стає тоді, коли він стане "сильним", коли він просунутий, тобто коли в результаті його рекламування в засобах масової інформації та тривалій роботі на ринку з високою якістю товарів чи послуг, які маркуються певним знаком, він (знак) став відомим. Дуже часто "сильний" товарний знак (торгова марка) стає дорожче вартості фірми яка його використовує. Такими, наприклад, є всім відомі знаки "ADIDAS", "Coca - Cola", "Marllborо", "Neskafe", "MacDonald's" і багато інших.
У всьому світі власники товарних знаків сподіваються на те, щоб цей цінний об'єкт став стимулом для інвестицій і мав надійний рівень правового захисту.
Товарний знак (торгова марка) в сучасних умовах став способом спілкування між підприємцем, який виробляє товари або пропонує послуги, і споживачем, допомагаючи споживачам відрізнити товари або послуги різних підприємців і виробників однорідних товарів або послуг. Наявність зареєстрованих знаків (торгових марко) є найважливішим "козирем" будь-якої компанії в ділових переговорах, а вартість "розкручених" торговельних марок досягає сотень мільйонів доларів. Репутація фірми, її нові підприємницькі методи, удосконалена продукція, прогресивні форми торгівлі закріплюються у свідомості споживача, асоціюючись з товарним знаком - торговою маркою і приносять його власнику стабільний прибуток.

Зверніть увагу на наступне. Кримінальний кодекс України

Стаття 229. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування,
кваліфікованого зазначення походження товару
1. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, або інше умисне порушення права на ці об'єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі,

-  караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення.
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому розмірі,

-   караються штрафом від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища або організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі,

-  караються штрафом від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого та з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення.

Примітка. Матеріальна шкода вважається завданою в значному розмірі, якщо її розмір у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі - якщо її розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі - якщо її розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.