Мова:

Єдність

 
Патентна фірма «Єдність»
Реєстрація торгових марок, патентів, авторського права, захист прав інтелектуальної власності з 1993 року
проспект Червонозоряний 115, оф. 201-202, м. Київ, 03118, Україна
Контактні телефони: 8(044)259-83-05, 8(044)259-93-07, 8(067)209-78-89, 8(067)447-00-26
 

Статті, події, новини

Ціна патентування в Україні комп'ютерної програми 10.09.2019

ЦІНА ПАТЕНТУВАННЯ В УКРАЇНІ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ 10.09.2019 Ціна реєстрації (патентування) комп'ютерної програми. Вартість державних зборів та послуг для резидентів України зазначена в гривнях. У «звичайних, нескладних» випадках патентування (реєстрації) комп'ютерної програми ціна складає: - для...

ЗМІНИ 2019 ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВИХ МАРОК УКРАЇНИ

Нова мінімальна ціна оформлення та реєстрації торгової марки України – 7200 грн. brand@unite.ua +380674470026   1. Реєстрація торгової марки в Україні 2019. В червні-липні місяці 2019 року вступила в силу і почала діяти нова Постанова Кабінету...

Реєстрація торгівельної марки, назви

Процедура реєстрації торговельних марок в Україні в 2019 році поки не змінилася. Хоча на цей час в Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» попередньо вже...

Оформити авторське право на пісню онлайн

1. Online реєстрація авторського права https://www.copyright-ua.com/ Патентна фірма «Єдність» пропонує авторам пісень (поетам і композиторам) здійснити державну реєстрацію юридичних прав на власні пісні. Ви можете за допомогою пропонованого online сервісу: 1. замовити оформлення...

Реєстрація торгової марки (товарного знака), процедура і терміни

Процедура державної реєстрації торгової марки (товарного знака), терміни розгляду заявки на реєстрацію торгової марки, міжнародна маркування

Законодавством України строки розгляду заявок на реєстрацію торгової марки (товарного знака) не регламентуються (на практиці термін стандартний термін експертизи на знак для товарів і послуг складає 14-20 місяців).

1. Оформлення матеріалів заявки на видачу охоронного свідоцтва України на торговельну марку (товарний знак):

 • підписання Договору на надання патентно-інформаційних послуг між заявником торгової марки (майбутнім власником торгової марки) та Патентної фірмою «Єдність»;
 • прийняття Довіреності від Заявника торгової марки (товарного знака) (юридичної чи фізичної особи) патентним повіреним Україні для представлення інтересів Заявника перед Укрпатентом, Державною службою інтелектуальної власності України, філією Укрпатенту;
 • здійснення та узгодження із Заявником класифікації товарів і послуг для реєстрації торгової марки (товарного знака) відповідно до Міжнародної Класифікації Товарів та Послуг (Ніццька класифікація, 10-а редакція);
 • оформлення та направлення до Державної патентної експертизи (Укрпатент) матеріалів заявки на проведення експертизи та можливість видачі охоронного свідоцтва України на торговельну марку (товарний знак);
 • організація та контроль проведення Філією Укрпатенту попереднього патентного пошуку по базі зареєстрованих торгових марок Україні і по базі заявок на реєстрацію торгових марок, які знаходяться на експертизі, з метою виявлення тотожних та схожих раніше зареєстрованих і направлених на реєстрацію торгових марок з торговою маркою, яка направляється на реєстрацію; оплата патентного пошуку стосовно торгової марки, що заявляється;
 • здійснення порівняльного аналізу результатів патентного пошуку на предмет можливості реєстрації торговельної марки, яка направляється на реєстрацію;
 • у випадку задовільних результатів патентного пошуку стосовно торгової марки, що заявляється, сплата збору за подання заявки та сплата послу патентної фірми «Єдність»;
 • здійснення листування з Державною патентною експертизою в процесі розгляду матеріалів заявки на реєстрацію торгової марки (товарного знака);
 • своєчасне повідомлення Заявника торгової марки про результати розгляду Державною патентною експертизою матеріалів заявки на реєстрацію торгової марки (товарного знака);
 • своєчасне надання Заявнику торгової марки документів Державної патентної експертизи, що стосуються торгової марки (товарного знака), який знаходиться на реєстрації;
 • своєчасне надання Заявнику інформації про порядок, розміри і терміни оплати зборів і мит, пов'язаних з реєстрацією торгової марки;
 • отримання і видача Заявнику охоронного свідоцтва України на торговельну марку (знак для товарів і послуг).

2. Рішення патентної експертизи про присвоєння заявці на торговельну марку (товарний знак) індивідуального номера та встановлення дати пріоритету. Через 1 - 2 місяці після подачі заявки на реєстрацію торгової марки (товарного знака) і після оплати збору за подачу заявки і проведення патентної експертизи, ми отримуємо для Вас рішення експертизи "Про встановлення дати подання заявки". Це "пріоритетний документ", в якому, заявці на реєстрацію торгової марки (товарного знака) присвоюються № та дата пріоритету (дата подання заявки). Права на торговельну марку (товарний знак) починають діяти безпосередньо з цієї дати. Такий документ надає заявнику право маркувати заявлене позначення міжнародним маркуванням ТМ. Маркування ТМ означає, що дана торгова марка (товарний знак) знаходиться на розгляді державної патентної експертизи і попереджає конкурентів та споживачів про охорону торгової марки (товарного знака) законодавством України.

3.Через 8-10 місяців після подачі заявки на реєстрацію торгової марки ми отримуємо для Вас «Рішення патентної експертизи про відповідність матеріалів заявки на реєстрацію торгової марки (товарного знака) ст. 7 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» - результат проведення формальної експертизи.

4. Через 12 -14 місяців після подачі заявки на реєстрацію торгової марки ми отримуємо для Вас "Рішення експертизи про реєстрацію торгової марки (товарного знака) і можливості видачі Вам охоронного свідоцтва України на знак для товарів і послуг" - результат проведення кваліфікаційної державної патентної експертизи. На підставі даного рішення необхідно сплатити збір за публікацію про зареєстровану торгову марку і державне мито за видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (торгову марку).

5. Наступний етап. Протягом 1 - 2 місяця здійснюється процедура внесення до Державного реєстру знаків для товарів і послуг інформації про Вашу зареєстрованої торгової марки (товарному знаку) і публікація відомостей в офіційному бюлетені Україна "Промислова власність". Після чого ми одержуємо для Вас свідоцтво України на знак для товарів і послуг (торгову марку). Ваша торговельна марка зареєстрована. Дата в охоронному свідоцтві на знак для товарів і послуг - дата реєстрації та правової охорони Вашої торгової марки на території Україні. 

Після отримання охоронного свідоцтва України на знак для товарів і послуг (торгову марку), його власник має право проставляти поряд із зареєстрованою торговою маркою (товарним знаком) міжнародне маркування R, яка вказує на те, що дана торгової марки (товарного знака) зареєстрована на території України і охороняється чинним законодавством.

Права, що випливають із Свідоцтва на знак для товарів і послуг (торгову макру)

Наявність зареєстрованої торгової марки надає її власнику певний перелік виключних прав відповідно до чинного законодавства України. В тому числі таким правом є використання знаку для товарів і послуг, для яких він є зареєстрованим.

Свідоцтво на зареєстрований знак (торгову марку) надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди цей зареєстрований знак (торгову марку), якщо інше не передбачено цим Законом. Власник свідоцтва на зареєстрований знак (торгову марку) може за власним бажанням передавати будь-якій особі право власності на знак (торгову марку) повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, для яких цей знак зареєстрований. Передача прав власності на знак (торгову марку) здійснюється на підставі договору передачі права, який в обов’язковому порядку повинен бути зареєстрований в Державній службі інтелектуальної власності України.

Власник свідоцтва на зареєстрований знак (торгову марку) має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака (торгової марки) на підставі ліцензійного договору. При цьому власник свідоцтва має право видавати як одну (одиночна або виключна ліцензія), так і більше (невиключна) ліцензій.

Крім виключних прав на знак для товарів і послуг (торгову марку), які сформульовані у ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарі і послуг», зареєстрована торгова марка надає її власнику інші права, які не суперечать зазначеному Закону, а саме власник торгової марки має право:

 • здійснити оцінку або переоцінку прав на власну торгову марку (збільшення вартості торгової марки; збільшення статутного фонду підприємства; збільшення платежів роялті по ліцензійним угодам на використання торгової марки іншими особами);
 • зареєструвати торгову марку як об’єкт інтелектуальної власності у реєстрі Державної Митної Служби України (контроль перетину кордону та митниці України підроблених товарів з використанням Вашої торгової марки);
 • зареєструвати доменне ім’я першого рівню в зоні .ua (як що таке доменне ім’я вільне і не є зареєстрованим на іншу особу);
 • оформити і направити заявку на міжнародну реєстрацію Вашої торгової марки в інших країнах на підставі Мадридської угоди.